• neprováděním revizí elektro je porušením zákona ze strany organizace provozující zařízení, či instalaci a je citelně postihováno inspektoráty práce při kontrolách.

Více na stránce proč chtít revize


      Kdo může provádět revize elektro?

 

 

 !!! revizní protokoly vystavené osobou nebo firmou bez těchto dvou certifikátů jsou z právního hlediska NEPLATNÉ !!!

 Výjimka k provádění revizí elektrospotřebičů a ručního nářadí kteroukoli osobou s platnou zkouškou dle §5–8 Vyhl. 50/1978Sb. byla v roce 2007 ZRUŠENÁ

 

 

Více na stránce zákony


Zpět na hlavní stránku

 

 


© EDYelektro 2019                                                                                                                                            Nahoru ▲