Úvod  Elektroinstalace  Revize instalací  Revize spotřebičů  Revize strojů  Revize hromosvodu  Lhůty revizí  Ceník  O nás 

 


 

REVIZE  HROMOSVODŮ

 


 

 

                 V oboru revize  hromosvodů Vám nabízíme tyto služby:

 

Revize hromosvodů, revize jímací soustavy, revize zemničů

 

• revize hromosvodu provádíme pouze v běžném prostředí do 1000V (bez nebezpečí výbuchu).

 

• při objednávce na delší období Vás zbavíme povinnosti hlídat blížící se konec revizní lhůty, sami Vás budeme s dostatečným předstihem informovat o blížícím se konci revizní lhůty v daném objektu.

 

• revize hromosvodů, jímací soustavy a zemničů provádíme moderní měřící technikou.

 

• Výsledky elektrorevize Vám dodáme v písemné podobě.

 

SLEVU 3% poskytujeme klientům, čtenářům našich Webových stránek. Našim zákazníkům provádíme ZDARMA odstranění závad, zjištěných při revizi, které nevyžadují specifický Našim smluvním partnerům automaticky, poskytujeme SLEVY na periodické činnosti.

 

kvalitně a rychle provedené revizní práce.

 

 

• zpracování cenové nabídky ZDARMA.

 

 

 

 

 


 

Revize hromosvodů provádíme v Praze a Středočeském kraji

mesta

 

Působnost:

Středočeský kraj

 

Benešov

Mladá Boleslav

Beroun

Mnichovo Hradišt

Brandýs nad Labem

Neratovice

Černošice

Nymburk

Český Brod

Poděbrady

Čáslav

Praha-východ

Dobříš

Praha-západ

Hořovice

Příbram

Kladno

Rakovník

Kolín

Říčany

Kralupy nad Vltavou

Sedlčany

Kutná Hora

Slaný

Lysá nad Labem

Vlašim

Mělník

Votice

Naším cílem je kvalitně odvedená práce a spokojenost zákazníků, proto se snažíme o profesionální přístup našich pracovníků ke všem zakázkám bez ohledu na jejich objem. Samozřejmostí je též šetrný přístup k Vašemu majetku v průběhu prací. Hrubý úklid po ukončení prací je bezplatný, v případě zájmu zákazníka zajišťujeme úklid kompletní. Nabízíme Vám naše dlouholeté zkušenosti v těchto řemesel, realizujeme zakázky menšího i většího rozsahu. Zdarma Vám rádi poskytneme odborné a technické poradenství, vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku a nabídneme optimální řešení.


 Proč provádět revize elektro?

revize_elektro

• Revize hromosvodu vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky.

 

• Revizemi hromosvodu předejdete úrazu elektrickým proudem, případně dalším škodám. Elektřina není vidět, ale dokáže Vás ohrozit na životě, poškodit Vaše zdraví, nebo způsobit finanční škody na majetku.

 

• Inspekční orgán Vám může dle zákona udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,-Kč.

 

• Po revizi budete vědět v jakém stavu se hromosvod nachází.

 

• Revize hromosvodu odhalí možné příčiny poškození elektrických zařízení dříve, než k poškození dojde.

 

• Revizemi hromosvodu můžete ušetřit peníze. Ušetříte náklady za opravu a pořizování nových elektrických zařízení.

 

▪ neprováděním revizí elektro je porušením zákona ze strany organizace provozující zařízení, či instalaci a je citelně postihováno inspektoráty práce při kontrolách.

Více na stránce proč chtít revize


      

Kdo může provádět revize elektro?

 

Pouze dodavatel (firma) vlastnící platné OPRÁVNĚNÍ k revizím přístrojů, elektrospotřebičů, strojů, hromosvodů a elektroinstalací dodavatelským způsobem. Pokud tento dodavatel zaměstnává revizní techniky, musí mít každý revizní technik platné OSVĚTČENÍ a v neposlední řadě KVALIFIKACI pro provádění kontrol a revizí na vyhrazených elektrických zařízeních. OPRÁVNĚNÍ i OSVĚTČENÍ k provádění revizí vydává pouze TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY organizace státního odborného dozoru po splnění mnoha organizačních, technických, kvalifikačních a finančních kriterií, jak ze strany dodavatele revizních prací, tak i jeho revizních techniků. Každý objednatel by měl ve vlastním zájmu požadovat předložení těchto dokumentů po dodavateli před uzavřením smlouvy o provedení revizí.

 !!! revizní protokoly vystavené osobou nebo firmou bez těchto dvou certifikátů jsou z právního hlediska NEPLATNÉ !!!

 

revize

Více na stránce zákony

 

 

Revize hromosvodů – rozsah prací,

dle ČSN 331500 a ČSN EN 62 305-3 ed.2 nebo ČSN 34 1390

 

                      Jak probíhá revize hromosvodů?              

 

Vizuální prohlídka

Vizuální posouzení stavu jímací soustavy a pokrytí ochranného prostoru jímači. Zaměřuje se především na:

 

Označení měřících míst

▪ opatření povrchových svodů ochrannými úhelníky (mechanická ochrana)

▪ dodržení minimální vzdálenosti svodů a jímací soustavy od konkurenčních částí objektu

▪ uvolněné spoje hromosvodu

▪ vodivost styčných ploch spojovacích svorek (mezi styčnými plochami svorek

 

Měření                              

eurotest_2

 Měřením přístrojem Eurotest zjišťujeme:

 

▪ měřením je zjištěn přechodový odpor spojů

▪ u všech svodů je změřen přechodový odpor

▪ výpočtem je stanovena hodnota celkového uzemnění hromosvodu

 

Po dohodě se zákazníkem provedeme odstranění zjištěných závad menšího rozsahu na místě, případně provedeme celkovou údržbu a odstranění všech závad hromosvodu společně s vyhotovením nové revizní zprávy, opravňující provozovatele deklarovat hromosvod jako bezpečný a objekt nadále využívat.

 

Zpět na hlavní stránku

 

 


© EDYelektro 2023                                                                                                                                      Nahoru ▲